En del av följande läroanstalters notiser kan läsas utan inloggning:

KIEKU-koulu

Opetuspalvelut / Utbildningstjänster

Valpas-koulu

Välkommen till Wilma i Kyrkslätts kommun!

Lösenordsfiske via falsk Wilma-sida

Det har kommit till Wilma-leverantörens kännedom att en utomstående part har gjort en kopia på en kommuns/läroanstalts Wilma-inloggningssida. Man försöker därmed samla in användarnas användarnamn och lösenord. Kopian av inloggningssidan ser i övrigt identisk ut med den riktiga Wilma-sidan, med undantag av att .fi-ändelsen är ändrad.
För närvarande finns ett känt fall, alltså att en kommun/läroanstalt är drabbad. Det är ändå skäl att vara förberedd på att liknande kan förekomma även i andra kommuner/läroanstalter.
Wilma-leverantören Visma har vidtagit förebyggande åtgärder i samarbete med olika myndigheter, för att avlägsna den falska webbsidan. Lösenordsfiske och missbruk av Wilma-lösen leder alltid till brottsanmälan, så även i det här fallet.
Försäkra dig om att du är på rätt Wilma-sida
• Googla inte adressen, utan använd den som du fått från läroanstalten
• Kontrollera att webbadressen slutar på kirkkonummi.inschool.fi
• Spara rätt adress (kirkkonummi.inschool.fi) i webbläsaren och använd Wilma via den i fortsättningen
Om du misstänker att dina Wilma-koder hamnat i fel händer, byt genast lösenord enligt de instruktioner som du får från din läroanstalt.

ANMÄLAN TILL SKOLAN
När anmäler ditt barn till första klassen, välj som skola Opetuspalvelut/Utbildningstjänster istället för daghem.

Grundläggande anvisningar för hur du använder Wilma hittar du här

Wilma 2.34.42.1 © 2000-2024 Visma Lisenssit

Visma och Visma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma AS. Wilma och Wilma-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Visma Aquila Ab. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.